Heo Accossato 4Pis Italy

7,800,000 

Còn hàng

Heo dầu Accossato Billet 4 Pis PZ013 là sản phẩm heo dầu cao cấp đến từ thương hiệu Accossato Italia.

Sản phẩm sửa dụng Piston đường kính 34mm với 2 cặp piston đối xứng.

Heo dầu Accossato Billet 4 Pis 

Heo dầu Accossato Billet 4 Pis PZ013 là sản phẩm heo dầu cao cấp đến từ thương hiệu Accossato Italia. Sản phẩm sửa dụng Piston đường kính 34mm với 2 cặp piston đối xứng.

Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Heo Accossato 4Pis Italy
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?